કેવી રીતે સ્વચ્છ એન્જિન?

એન્જિન સફાઈ
સૌથી સામાન્ય અને સરળ એન્જિન સફાઈ એ એન્જિન સિલિન્ડરની સફાઈ છે.નવી કાર માટે આ પ્રકારની સફાઈ સામાન્ય રીતે કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે

40,000 અને 60,000 કિલોમીટર વચ્ચે એકવાર કરવામાં આવે છે, અને પછી તમે લગભગ 30,000 કિલોમીટર પછી સાફ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો.
સિલિન્ડરમાં સફાઈની કામગીરી પ્રમાણમાં સરળ છે.સૌથી સામાન્ય રીત એ છે કે જાળવણી પહેલાં જૂના તેલમાં ક્લિનિંગ એજન્ટ ઉમેરવું, અને પછી પિસ્ટનની પરસ્પર ગતિ દ્વારા એન્જિનને આંતરિક સાફ કરવા દેવા માટે કાર શરૂ કરવી.કરી શકે છે.

હવે, સફાઈ કર્યા પછી જૂના તેલને છૂટા કર્યા પછી, ઓઈલ ગ્રીડ ઈન્ટરફેસ સાથે જોડાવા માટે ફૂંકાવાની ક્ષમતા ધરાવતા મશીનનો ઉપયોગ કરવો અને બાકીના જૂના તેલને ઓઈલ પેન સ્ક્રૂમાંથી ઉડાડીને ખાતરી કરવી કે કોઈ જૂના અવશેષો નથી. માંએન્જિન.એન્જિન તેલ હાજર છે.પરંતુ આ પ્રકારની કામગીરીને અલગ-અલગ એન્જિન ડિઝાઇન અનુસાર અસરનો નિર્ણય કરવાની જરૂર છે.ઉદાહરણ તરીકે, ફોર્ડ મોડેલનો ઓઇલ પેન સ્ક્રૂ બાજુ પર છે, અને તેની નીચે પ્રવાહી સ્તર સાથેનું જૂનું એન્જિન તેલ ઉડાવી શકાતું નથી.અસર કુદરતી રીતે સારી નથી હોતી, પરંતુ ઓડી વગેરે જેવા ઓઇલ ડ્રેઇન સ્ક્રૂની નીચેનું મોડેલ ખૂબ જ સારી અસર ધરાવે છે.


પોસ્ટ સમય: ડિસેમ્બર-09-2021